Qo'llanmalar

CAMGDP veb-saytining Qo’llanmalar bo’limi mamlakatlar va tanlangan mavzular bo’yicha mavjud bo’lgan resurslarning tushuntirish sharhlarini taqdim etadi.


O'zbekiston

O‘zbek qo‘llanmasining mazmuni

Last modified 2024.04.29: intermediate updates (17eaba8)